Dworce kolejowe magistrali węglowej – projekty konkursowe i realizacje

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Muzeum w Rybniku
Abstract
Przedmiotem artykułu jest forma architektoniczna dworców kolejowych wzniesionych w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w związku z budową największej inwestycji kolejowej okresu międzywojennego - magistrali węglowej, łączącej górnicze zakłady na Śląsku z portami morskimi w Gdańsku i Gdyni. Omawiane w opracowaniu obiekty stanowią w zasadniczej mierze realizację kilku, przygotowanych w ramach inwestycji, projektów typowych, aczkolwiek są pośród nich także projekty indywidualne. W artykule poruszono także zagadnienie roli konkursów architektonicznych i zaangażowania zawodowych architektów przy projektowaniu obiektów kolejowych. Czas przełomu lat 20. i 30. jest okresem schyłkowym stylistyki narodowej w architekturze, w której coraz mocniej do głosu dochodzą modernistyczne tendencje funkcjonalistyczne, co wyraźnie uwidacznia się w kolejnych etapach przedmiotowej inwestycji.
Description
Keywords
historia architektury, dworce kolejowe, magistrala węglowa, konkurs architektoniczny, dwudziestolecie międzywojenne, II Rzeczpospolita, history of architecture, station buildings, inter-war period
Citation
Węgiel, polityka, stal, ludzie… Studia z dziejów kolei na Śląsku, red. Michał Kapias, Dawid Keller, Muzeum w Rybniku, Rybnik 2018, s. 207-240.
ISBN
978-83-63959-30-2