Świętego Jana Pawła II wizja rodziny

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract
Artykuł syntetycznie ukazuje wielorakie zaangażowanie Jana Pawła II na rzecz rodziny. W pierwszej części przedstawia egzystencjalne korzenie zainteresowania sprawami rodziny Papieża z Polski oraz jego duszpasterską działalność. W dalszych częściach artykuł prezentuje główne nurty papieskiego nauczania na temat rodziny, które ukazuje ją jako wspólnotę życia i miłości, zbudowaną na nierozerwalnym małżeństwie, jako wspólnotę, której poszczególni członkowie powołani są do świętości i tę świętość, właśnie dzięki życiu rodzinnemu, mogą osiągnąć.
The article synthetically presents multiple involvement of John Paul II in favour of the family. The first part of the article presents the existential roots of the Pope’s concern for the family and his pastoral activity. In the further parts, the article discusses the most important topics in the papal teaching about the family. The Pope describes the family as a community of life and love, built on the indissoluble marriage, as a community whose particular members are called to sanctity and this sanctity can be achieved especially thanks to the family life.
Description
Keywords
Jan Paweł II, nauczanie Kościoła katolickiego, chrześcijańska wizja rodziny, model rodziny
Citation
"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", 2016, Vol. 49, nr 1, s. 41-57
ISBN