Gry i zabawy według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego

Abstract
Na podstawie notatek bł. E. Bojanowskiego zostało wybrane i opracowane 46 gier i zabaw z wykorzystaniem współczesnych możliwości technicznych. Opisy gier i zabaw ruchowych, sprawnościowych i manipulacyjnych zawierają wskazania, co ćwiczą oraz materiały potrzebne do ich przeprowadzenia. Ich wersja filmowa została opracowana przez Uniwersyteckie Centrum Medialne KUL. Te materiały metodyczne zastosowane w praktyce mogą służyć jak najpełniejszemu rozwojowi psychomotoryki dziecka, jego zdrowiu i sprawności fizycznej, wychowaniu oraz budowaniu relacji międzyosobowych. Ze względu na społeczno-kulturowy walor aplikacji gier i zabaw można je wykorzystać dla innowacji działań w edukacji, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej.
Blessed E. Bojanowski's notes are used as a source for 46 games and plays, selected and adapted for contemporary audiences with the use of modern media technologies. Detailed outlines of skills that are practised and lists of necessary resources are provided in the descriptions and instructions for movement, fitness and manipulation games and plays. The video version of the material is developed by the KUL University Media Centre. These methodological materials can prove instrumental in enhancing pedagogical practices aimed at the optimal development of a child’s psychomotor skills, health and physical fitness, education and interpersonal relations. Due to their socio-cultural value, the games and plays can be used for innovative activities in education, intergenerational and intercultural integration.
Description
Materiał uzupełniający pozycję: Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Podstawy teoretyczne i materiały metodyczne, red. M. L. Opiela, Lublin 2022. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
„Gry i zabawy według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego” nagrane w wersji polskiej czyta Przemysław Gąsiorowicz.
Keywords
Edmund Bojanowski, zabawy, gry, Edmund Bojanowski, plays, games
Citation
ISBN
978-83-67064-14-9