Kanonizacja Jana Pawła II w radiu regionalnym na przykładzie Polskiego Radia Lublin

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło
Abstract
Artykuł zawiera analizę audycji Polskiego Radia Lublin przygotowanych z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Szczególnie uwypuklony jest kontekst regionalny omawianego wydarzenia. Autorka wskazuje na społeczne funkcje radia lokalnego, omawia audialne sposoby modelowania treści przekazu. Podejmuje również próbę opisania radiowych formuł narracyjnych, adekwatnych do przekazu wartości, co wydaje się szczególnym wyzwaniem dla współczesnych mediów.
The analysis in the article focuses on Polish Radio in Lublin broadcasts produced on the occasion of the Canonization of Pope John Paul II. The author points to a local context of this world ceremony, the social functions of local media, and describes a specific radio narrative. Moreover, this text tries to present how the values (f. e. holiness) can be defined in contemporary media, especially, radio.
Description
Keywords
media regionalne, radio, Jan Paweł II, narracja, audycje radiowe, dziennikarstwo, local media, John Paul II, narrative, radio broadcasting, journalism
Citation
Wielkość czy Autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, red. J. Olędzki, T. Sasińska-Klas, Warszawa 2016, s. 235-246.
ISBN
978-83-939401-1-0