Opus 14 Hektora Berlioza: sztuka, życie artysty i filozofia egzystencjalna  Eero Tarastiego

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo UNUM
Abstract
Tekst dotyczy dwóch utworów Hektora Berlioza składających się na opus 14: op. 14a – Symphonie fantastique. Épisode de la vie d’un artiste oraz op. 14b – monodram liryczny na głos recytujący, tenor, baryton, chór, fortepian i orkiestrę zatytułowany Lélio, ou le retour à la vie. Szczególny nacisk został położony na elementy dotyczące życia artysty i sztuki widoczne na poziomie literackiej treści i rozwiązań kompozytorskich. Aby dokładniej zrozumieć to złożone dzieło, do jego analizy włączono teorię semiotyki egzystencjalnej Eero Tarastiego, której wybrane aspekty zostały szerzej omówione i zastosowane w badaniu dzieła Berlioza (m.in. model zemiczny, relacje moi i soi, wybrane typy znaków: przed-, post-, endo-, egzo-znaki).
The article refers to two pieces by Hector Berlioz, which make up the opus 14: Symphonie fantastique. Épisode de la vie d’un artiste and opus 14b – the lyric monodrama for a voice recitante, tenor, baryton, choir, grand piano and orchestra entitled Lélio, ou le retour à la vie. The main stress was placed on the aspects of the life of the artist and art. visible on the level of literary content and compositional solutions. To better understand this opus the theory of existential semiotics by Eero Tarasti was incorporated into analytical work, and its chosen aspects used, were more fully presented (e.g., zemic model, relations of moi and soi, selected sign types: before-, post-, endo-, egzo-signs).
Description
Keywords
dzieło muzyczne, Berlioz, semiotyka egzystencjalna, Eero Tarasti, musical work, existential semiotics
Citation
Filozofia muzyki. Doświadczenie, poznanie, znaczenie, red. M. Gamrat, M. A. Szyszkowska, Kraków 2022, s. 91-119
ISBN
978-83-7643-224-3