Kiedy muzyka inspiruje poezję, a poezja muzykę. Kantata poetycka Jeana-Baptiste Rousseau i jej romantyczne reperkusje

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Abstract
Kantata poetycka to jeden z niewielu gatunków poetyckich w XVIII-wiecznej Francji, który został opisany teoretycznie przez swojego twórcę, który zarazem stworzył dlań pewien wzorzec. Gatunek ten z założenia wywodzi się z muzyki, co implikuje określone rozwiązania artystyczne. Z całej spuścizny literackiej Rousseau to właśnie kantaty przetrwały do dziś jako arcydzieła swojego gatunku, stanowiące jego wkład w rozwój poezji i, pośrednio, muzyki francuskiej. Kantata poetycka bowiem odegrała bardzo ważną rolę w powstaniu świeckiej kantaty muzycznej we Francji, specyficznej dla tego kraju tzw. cantate française. Największa popularność gatunku przypada na I połowę XVIII wieku, następnie gatunek odżywa wraz z powołaniem Prix de Rome dla kompozytorów w 1803 roku i pojawia się w twórczości młodych romantyków w formie jeszcze bardziej udramatyzowanej niż XVIII-wieczny pierwowzór złożony z arii i recytatywów. Głównym celem artykułu jest wskazanie cech gatunkowych kantaty poetyckiej wyłożonych przez twórcę gatunku oraz artystycznych realizacji kantaty na przykładzie wybranych utworów XIX-wiecznych twórców.
Description
Keywords
kantata poetycka, Jean-Baptiste Rousseau, Alphonse de Lamartine, Prix de Rome, gatunki poetycko-muzyczne XIX wieku
Citation
"Litteraria Copernicana", 2022, T. 43, nr 3, s. 137-147
ISBN