Opowiadania według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego

Abstract
Publikacja zawiera 69 powiastek, bajek, legend, opowiadań wybranych z notatek bł. E. Bojanowskiego oraz ich wersję foniczną. Opublikowane pod wspólnym tytułem "Opowiadania..." zostały nagrane przez aktorów lubelskich teatrów oraz udostępnione w wersji elektronicznej. Można je wykorzystać w zajęciach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Bojanowski zwracał uwagę na to, by używane w sposób harmonijny, wzmacniały rozwój umysłowy i duchowy osoby w wymiarze moralnym, religijnym. Publikacja zawiera także płytę DVD z nagranymi tekstami opowiadań.
The volume features 69 stories, tales and legends selected from among the notes composed by Blessed Edmund Bojanowski. The volume comes with a full audio version of the content, recorded by actors from Lublin-based theaters and made available on-line. The stories can find their use in working with children, youth and adults. Bojanowski insisted that they be used in an integrative fashion so that they empower the cognitive, spiritual, moral and religious faculties of a person. The volume comes with a DVD with the text records, and it is an addendum to the volume entitled "Pedagogy of Integral Development and Education in the Pedagogical Conception by Blessed Edmund Bojanowski: Theoretical Foundations and Teaching Resources".
Description
Publikacja jest materiałem uzupełniającym publikację: Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Podstawy teoretyczne i materiały metodyczne, red. M. L. Opiela, Lublin 2022. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
"Opowiadania według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego" zostały nagrane przez aktorów lubelskich teatrów: Mirosław Majewski - Teatr Kameralny; Jowita Stępniak i Przemysław Gąsiorowicz - Teatr im. Juliusza Osterwy; Kinga Matusiak-Lasocka i Daniel Lasocki - Teatr im. Hansa Christiana Andersena.
Keywords
Edmund Bojanowski, opowiadania, powiastki, bajki, Edmund Bojanowski, stories, tales, fables
Citation
ISBN
978-83-67064-15-6