Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/973
Title: Kara wieczna i jej przeciwwaga w Mt 25,46
Other Titles: Eternal Punishment and Its Counterweight in Matthew 25:46
Authors: Linke, Waldemar
Keywords: Ewangelia według św. Mateusza; sąd ostateczny; kara wieczna; Gospel according Matthew; final judgment; eternal punishment
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 36 (2019), s. 83-107.
Abstract: „Kara wieczna” w Mt 25,31-46 to pojęcie symetryczne do „życia wiecznego”. Symetryzm cechuje całą jednostkę kompozycyjną, do której należy ta perykopa. Jest też ona realizacją modelu obecnego już w Ewangelii według św. Marka, ale rozwiniętego w Ewangelii według św. Mateusza. Model składa się z trzech części: przypowieści, separatora oraz alegoryzującej interpretacji początkowej przypowieści. W tym kontekście „kara wieczna” jest odpowiednikiem niedopuszczenia nierozumnych panien na ucztę weselną.
“Eternal Punishment” in Mattew 25:31-46 is a symmetrical concept for “eternal life”. Symmetry characterizes the entire compositional unit to which this pericope belongs. It is also the implementation of the model already present in Mark, but developed in Matthew. The model consists of three parts: a parable, a separator, and an allegorizing interpretation of the initial parable. In this context, the “eternal punishment” is the equivalent of rejecting of sensless girls from a possibility to participate in the wedding feast.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/973
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.4524
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 36: Kara wieczna - czym jest?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Linke_Waldemar_Kara_wieczna_i_jej_przeciwwaga_w_Mt_25,46.pdf184,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons