Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/912
Title: Katecheza odpowiedzią na niebezpieczeństwa zagrażające grupom religijnym
Other Titles: Catechesis as a Response to the Dangers Threatening Religious Groups
Authors: Simiński, Łukasz
Keywords: formacja; formation; katecheza; catechesis; grupy religijne; wspólnoty kościelne; zagrożenia; religious groups; ecclesial communities; threats
Issue Date: 2019
Citation: "Studia Pelplińskie" 53 (2019), s. 433–446
Abstract: Parafia jako wspólnota wspólnot jest przestrzenią wzrastania katolików w wierze, ale także i miejscem, gdzie działają i rozwijają się małe wspólnoty. Grupy religijne zrzeszające katolików świeckich są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania parafii, ale także pomocne w permanentnej formacji chrześcijan. W niniejszym artykule ukazano istotę oraz znaczenie funkcjonowania małych grup i wspólnot religijnych w przestrzeni eklezjalnej. Podjęto również próbę wskazania niebezpieczeństw czyhających na członków grup religijnych oraz sposobów ich przezwyciężania. W eliminowaniu zagrożeń szczególną uwagę zwrócono na możliwości, jakie niosą ze sobą roztropna troska duszpasterzy oraz dojrzała synteza katechezy z formacją w poszczególnych ruchach i grupach.
The parish, as a community of communities, is a space for the Catholics to grow in the faith and also the place where they work and receive formation in smaller groups. They unite the Catholic laity and as such are essential for the proper functioning of the parish. In addition to this, the parish groups help in the task of permanent formation of Christians. This paper demonstrates their importance and their role in the broader ecclesial context. The article also indicates the dangers that the members of religious groups are exposed to and the ways to overcome them. It emphasises the important role of the prudent pastoral care provided by the priests and the well-prepared catechesis combined with formation which is proper to various movements and groups.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/912
DOI: 10.12775/SPLP.2019.026
ISSN: 0239-4456
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simiski_Katecheza_odpowiedzia_na_niebezpieczenstwa_zagrazające_grupom_religijnym.pdf1,84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons