Review of European and Comparative Law : [22] Community home page

Logo

The Review of European and Comparative Law (od 1988 do 2018 r. jako The Review of Comparative Law; ISSN 0860-8156) ukazuje się jako czasopismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych.

Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie europejskiej i komparatystycznej.


(English) Review of European and Comparative Law (from 1988 to 2018 as The Review of Comparative Law; ISSN 0860-8156) is a journal publishing articles by Polish and foreign authors, in English. The main purposes of Review of European and Comparative Law:
- to create a forum for exchanging views in a broader international context;
- to present Polish juridical scientific achievements abroad;
- to present legal institutions in a European and comparative perspective.

EDITORIAL TEAM:
Editor in chief:
Andrzej HERBET

Members of the editorial board:
Marcin BURZEC
Małgorzata GANCZAR
Luigi Mariano GUZZO
Katarzyna MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ
Soraya RODRIGUEZ LOSADA
Robert TABASZEWSKI
Jacek TRZEWIK

SCIENTIFIC COUNCIL:
Prof. Paolo Carozza (Associate Dean for International and Graduate Programs and Professor of Law, Notre Dame Law School, USA)
Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Prof. Xiangshun Ding (Associate Professor and Assistant Dean for Foreign Affairs School of Law of Renmin University of China, China)
Prof. Dr. Tamás M. Horváth (University of Debrecen, Hungary)
Prof. Miomira Kostić (University of Niš, Republic of Serbia)
Prof. Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas (University CEU San Pablo, Spain)
Prof. Carmen Parra Rodriguez (University Abat Oliba CEU, Spain)
Prof. Christoph U. Schmid (University of Bremen, Germany)
Prof. Gianluca Selicato (University of Bari Aldo Moro, Italy)
Prof. dr. Stanka Setnikar-Cankar (Dean of the Faculty of Administration, University of Ljubljana, Slovenia)br>


e-ISSN: 2545-384X
DOI: 10.31743/recl

Copyright Notice
Papers of the journal are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0 PL).
Zasady udostępniania
Artykuły publikowane w „Review of European and Comparative Law” dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 Polska (CC BY 4.0 PL)

Contact:
Faculty of Law, Canon Law and Administration The John Paul II Catholic University of Lublin Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
Browse