Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/777
Title: Aktywność młodzieży szkolnej w sieci internetowej w świetle Stefana Kunowskiego koncepcji integralnego rozwoju i wychowania
Other Titles: School students' Internet activity according to Stefan Kunowski's concept of integral development and upbringing (research conducted in the Lubelskie Voivodeship)
Authors: Winiarczyk-Waleniak, Ewelina
Keywords: aktywność internetowa; integralny rozwój; integralne wychowanie; Internet activity; integral development; integral upbringing
Issue Date: 6-Mar-2020
Abstract: Celem pracy jest analiza aktywności młodzieży szkolnej w sieci internetowej w świetle Stefana Kunowskiego koncepcji integralnego rozwoju i wychowania, własnych badań empirycznych oraz nakreślenie teoretycznych przesłanek i praktycznych wskazań stymulowania tą aktywnością warunkującą integralny rozwój uczniów. Przedstawiona praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przeprowadzone badania mieszczą się w paradygmacie pozytywistycznym oraz humanistycznym. Badania mają charakter ilościowy i jakośćiowy. Podstawową użytą metodą badawczą jest sondaż diagnostyczny. Praca składa się z pięciu rozdziałów.
The aim of this doctoral dissertation is to analyse students' Internet activity according to both Stefan Kunowski's concept of integral development and upbringing and own empirical research. Moreover, the thesis outlines theoretical premises and practical indications for stimulating the online activity, which conditions student's integral development. The presented thesis is of theoretical and empirical nature. the conducted research falls within the positivist and humanist paradigm. Moreover. the research is quantitative and qualitative The primary method used in the research is the diagnostic survey. The dissertation contains five chapters.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Krystyna Chałas
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/777
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Winiarczyk- Waleniak_Aktywnosc_mlodziezy_szkolnej_w_sieci.pdfrozprawa doktorska4,1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.