Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/776
Title: "Głos katolicki" jako organ prasowy polskich katolików we Francji (1959 - 1989)
Other Titles: "Głos katolicki" as a press body of Polish Catholics in France (1959 - 1989)
Authors: Zakrzewski, Damian
Keywords: "Głos katolicki"; Polonia we Francji; polska prasa we Francji; historia Polaków we Francji; Polish diaspora in France; Polish press in France; history of Poles in France
Issue Date: 30-Jan-2020
Abstract: Rozprawa doktorska pt. „Głos Katolicki” jako organ prasowy polskich katolików we Francji (1959 – 1989) jest monografią tego najstarszego polskiego tytułu emigracyjnego. Rozprawa podzielona jest na dwie główne części i składa się z pięciu rozdziałów. Pierwsza, obejmująca rozdział I i część II, poświęcona jest środowisku Polonii we Francji. Pozwala zrozumieć, w jakim środowisku powstał „Głos Katolicki” i do kogo był skierowany. Rozdział I „Polacy we Francji – rys historyczny” pokazuje historię polskiej emigracji do Francji. Zaakcentowana jest XIX-wieczna tzw. „Wielka Emigracja”, mająca ogromne znaczenie dla polskiej kultury. Większość rozdziału poświęcona jest jednak polskiej emigracji do Francji w XX w., w którego drugiej połowie powstał „Głos Katolicki”. Rozdział II ukazuje historię „Głosu Katolickiego”, umiejscawiając go wśród innych polskich pism we Francji. Kolejne rozdziały są analizą treści zawartych w „Głosie Katolickim”. Rozdział III pokazuje, jak katolicki tygodnik opisywał Polskę i świat, rozdział IV ukazuje obraz Polonii we Francji na łamach pisma, zaś rozdział V skupia się na tematyce religijnej w „Głosie Katolickim”.
Doctoral dissertation „Głos Katolicki” as a press body of Polish Catholics in France (1959 - 1989) is a monograph of an oldest Polish emigration title. This dissertation is divided into two main parts and consists of five chapters. The first part, covering chapter I and part II, is dedicated to Polish community in France. It helps to understand the environment, in which „Głos Katolicki” was created, and to whom it was addressed. Chapter I, „Poles in France” - is a historical outline about history of Polish emigration community in France. It emphasizes "The Great Emigration" than happened in 19th century, which is of considerable importance for Polish culture. Most of the chapter, however, is devoted to Polish emigration to France in the 20th century, as „Głos Katolicki” was founded during second half of thereof. Chapter II shows the history of the „Głos Katolicki”, comparing it with other Polish magazines in France. The following chapters are an analysis of the content contained in the „Głos Katolicki”. Chapter III shows how „Głos Katolicki” described Poland and the world, Chapter IV presents the picture of the Polish diaspora in France, while Chapter V focuses on religious themes in the „Głos Katolicki”.
Description: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/776
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Damian_Zakrzewski_Glos_Katolicki_jako_organ_prasowy_polskich_katolikow_we_Francji_1959_1989.pdfrozprawa doktorska1,89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.