Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/758
Title: Opiekuńczo-wychowawcza działalność Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w latach 1905-1939
Other Titles: Na przykładzie Biskupiego Zakładu Wychowawczego dla Dziewcząt pod wezwaniem św. Anny w Kamieniu Krajeńskim
Authors: Simiński, Łukasz
Keywords: formacja; formation; edukacja religijna; religious education; Siostry św. Elżbiety; Sisters of Saint Elizabeth; wychowanie; education
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Z inicjatywy Kurii Biskupiej Chełmińskiej, przy ogromnym zaangażowaniu miejscowego proboszcza, utworzono w Kamieniu zakład, którego celem było wychowywanie dziewcząt pozaszkolnych, wymagających wychowania specjalnego poza domem rodzicielskim. Realizacji tego zadania podjęły się Siostry Elżbietanki. Niniejsza praca ukazuje ogromnie chlubną i szeroką działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz nauczycielską Sióstr św. Elżbiety w Zakładzie św. Anny w Kamieniu Krajeńskim. Opracowanie podkreśla także wielką odpowiedzialność, z jaką siostry wraz z duszpasterzami podchodzili do sprawy troski o młode, moralnie zagrożone dziewczęta. Świadczą o niej najlepiej dzieła, których dokonali zakładowi wychowawcy, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jak niełatwy czas I wojny światowej, czy trudne gospodarczo lata międzywojnia.
Auf Initiative der Bischofskurie von Kulm wurde mit großem Engagement des örtlichen Pfarrers in Kamin ein Betrieb gegründet, dessen Ziel es war, außerschulische Mädchen zu erziehen, die eine Sonderausbildung außerhalb des Elternhauses benötigten. Diese Aufgabe wurde von den Schwestern von der hl. Elisabeth übernommen. Diese Arbeit zeigt, die äußert glorreiche und breite Pflege-, Bildungs- sowie die Lehrtätigkeit der Schwestern von der hl. Elisabeth in der Anstalt zur hl. Anna in Kamin. Die Studie betont auch die große Verantwortung, mit der die Schwestern zusammen mit den Priestern die Sorge um junge, moralisch gefährdete Mädchen annahmen. Das zeigt sich am besten in den Werken, die die Pädagogen gerade in den schwierigen Zeiten wie der schweren Zeit des Ersten Weltkrieges oder den wirtschaftlich schwierigen Jahren der Zwischenkriegszeit getan haben.
Description: Fragment pracy. Całość dostępna w Wydawnictwie KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/758
Alternative Location: https://www.academia.edu/40160054/Opieku%C5%84czo-wychowawcza_dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_Zgromadzenia_Si%C3%B3str_%C5%9Bw._El%C5%BCbiety_w_latach_1905-1939?source=swp_share
ISBN: 978-83-8061-594-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siminski_opiekunczo_wychowawcza_działalnosc_zgromadzenia_siostr_sw_elzbiety1.pdf439,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.