Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/756
Title: Wychowawczy wymiar nauczania religii w opinii katechetów
Authors: Simiński, Łukasz
Keywords: katecheza; fotmacja; wychowanie; badania empiryczne; edukacja religijna; catechesis; formation; empirical research; religious education
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Pronoia
Citation: Ł. Simiński, Wychowawczy wymiar nauczania religii w opinii katechetów, w: Wychowanie i katecheza w służbie Polakom w kraju i na emigracji, red. P. Mąkosa, Lublin 2018, s. 20-42.
Abstract: W artykule podjęto próbę ukazania opinii katechetów posługujących w środowisku szkolnym, związanych z zagadnieniem wychowania. Najpierw opisane zostało znaczenie szkolnego nauczania religii w procesie wychowania. Następnie podjęto próbę zarysowania sylwetki katechety, jako chrześcijańskiego wychowawcy i jego wpływu na wychowanków. W ostatniej części natomiast zostały zaprezentowane i przeanalizowane dane z badań empirycznych przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie katechetów diecezji pelplińskiej. Szczególną uwagę zwrócono na opinie oraz osobiste doświadczenia wychowawców chrześcijańskich w ich posłudze katechetycznej.
The article attempts to show the opinion of ministry catechists in school environment related to the issue of education. First, the importance of school religion teaching was described in the process of upbringing. Then, an attempt was made to outline the silhouette of the catechist as a Christian educator and his influence on pupils. In the last part, however, data from empirical research conducted on a representative group of catechists of the Pelplin diocese were presented and analyzed. Particular attention was paid to the opinions and personal experience of Christian educators in their catechetical service.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/756
Alternative Location: https://www.academia.edu/37550984/%C5%81._Simi%C5%84ski_Wychowawczy_wymiar_nauczania_religii_w_opinii_katechet%C3%B3w_w_Wychowanie_i_katecheza_w_s%C5%82u%C5%BCbie_Polakom_w_kraju_i_na_emigracji_red._P._M%C4%85kosa_Lublin_2018?source=swp_share
https://www.academia.edu/37582893/Wychowanie_i_katecheza_w_s%C5%82u%C5%BCbie_Polakom_w_kraju_i_na_emigracji._Lublin_2018?source=swp_share
ISBN: 978-83-951767-0-8
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siminski_wychowawczy_wymiar_nauczania_religii_w_opinii_katechetów-1.pdf833,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons