Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/720
Title: Dworce kolejowe magistrali węglowej – projekty konkursowe i realizacje
Authors: Tejszerska, Anna
Keywords: historia architektury, dworce kolejowe, magistrala węglowa, konkurs architektoniczny, dwudziestolecie międzywojenne, II Rzeczpospolita, history of architecture, station buildings, inter-war period
Issue Date: 2018
Publisher: Muzeum w Rybniku
Citation: Węgiel, polityka, stal, ludzie… Studia z dziejów kolei na Śląsku, red. Michał Kapias, Dawid Keller, Muzeum w Rybniku, Rybnik 2018, s. 207-240.
Abstract: Przedmiotem artykułu jest forma architektoniczna dworców kolejowych wzniesionych w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w związku z budową największej inwestycji kolejowej okresu międzywojennego - magistrali węglowej, łączącej górnicze zakłady na Śląsku z portami morskimi w Gdańsku i Gdyni. Omawiane w opracowaniu obiekty stanowią w zasadniczej mierze realizację kilku, przygotowanych w ramach inwestycji, projektów typowych, aczkolwiek są pośród nich także projekty indywidualne. W artykule poruszono także zagadnienie roli konkursów architektonicznych i zaangażowania zawodowych architektów przy projektowaniu obiektów kolejowych. Czas przełomu lat 20. i 30. jest okresem schyłkowym stylistyki narodowej w architekturze, w której coraz mocniej do głosu dochodzą modernistyczne tendencje funkcjonalistyczne, co wyraźnie uwidacznia się w kolejnych etapach przedmiotowej inwestycji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/720
ISBN: 978-83-63959-30-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WMIiAK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tejszerska_Anna_Dworce _kolejowe_magistrali_weglowej_1.pdfartykuł główny2,52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons