Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/719
Title: Współczesna architektura sakralna na tle ponowoczesnych tendencji kulturowych
Other Titles: Contemporary Sacred Architecture in View of the Postmodern Culture Trends
Authors: Tejszerska, Anna
Keywords: współczesna architektura sakralna, kultura; contemporary sacred architecture, culture
Issue Date: 2015
Citation: "Architectus" 2015, nr 1 (41), s. 55-68.
Abstract: W artykule poruszono zagadnienie roli architektury i sztuki sakralnej w dziele tworzenia kultury oraz problem zależności, związków i wzajemnego oddziaływania znamiennych dla danego czasu tendencji kulturowych i kierunków rozwoju sakralnego budownictwa. Szczególną uwagę poświęcono współczesnej sztuce, architekturze i kulturze.
The paper raises the question of the role of sacred art and architecture in the work of culture creation; which revolves around the problem of relationship and interplay between culture tendency and course of sacral architecture development. The emphasis is put on contemporary art, architecture and culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/719
DOI: 10.5277/arc150105
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WMIiAK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tejszerska_Anna_Wspolczesna_architektura_sakralna_na_tle_ponowoczesnych_tendencji_kulturowych.pdf1,84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons