Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/708
Title: Józef Wieniawski (1837-1912) – epoka, człowiek i dzieło. Studium historyczno-muzykologiczne
Other Titles: Joseph Wieniawski (1837-1912) – period, man and work. Historical and musicological study
Authors: Rzepecki, Karol
Keywords: Józef Wieniawski; Lublin; Muzyka polska XIX wieku; Warszawskie Towarzystwo Muzyczne; Joseph Wieniawski; Warsaw Music Society; polish music of XIXth century
Issue Date: 26-Sep-2019
Abstract: Praca ma character monograficzny. Poświęcona jest omówieniu życia i twórczości Józefa Wieniawskiego ujętej w kontekście muzyki polskiej II połowy XIX wieku. W pracy wydzielono cztery rozdziały poświęcone omówieniu: tła historycznego epoki, osoby Józefa Wieniawskiego, jego twórczości, jak również recepcji. Praca została opatrzona przykładami nutowymi. Dodatkiem jest aneks obejmujący: katalog twórczości, spis korespondencji, jak również utwory zrekonstruowane przez autora rozprawy.
This monographical study concerns the life and work of Joseph Wieniawski in the context of polish music in XIXth century. Four subsequent chapters devoted to the discussion: the historical background of the era, the person of Józef Wieniawski, his work, as well as the reception were separated in the work. The work contains musical examples. The supplement is an annex including: a catalog of works, a list of correspondence, as well as works reconstructed by the author of the dissertation.
Description: Wydział Teologii, Instytut Muzykologii; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/708
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzepecki_Karol__Jozef_Wieniawski.pdftekst głowny rozprawy doktorskiej25,93 MBAdobe PDFView/Open
Rzepecki_Karol_Jozef_Wieniawski_aneks.pdfaneks do rozprawy doktorskiej1,77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons