Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/687
Title: Film religijny we współczesnej kinematografii rosyjskiej. Studium kognitywno-kulturowe
Other Titles: Religious film in contemporary Russian cinematography. Cognitive-cultural study
Authors: Kozieł, Joanna
Keywords: kinematografia religijna; kognitywistyka filmowa; kinematografia rosyjska; religious film; Russian cinematography; cognitive study
Issue Date: 19-Sep-2019
Abstract: W ostatnich latach coraz większą rolę w dyskursie naukowym zajmuje wizualność. Obraz przestał być analizowany wyłącznie przez kulturoznawców czy historyków sztuki, stając się obszarem zainteresowań również badaczy z innych dyscyplin. Ciekawym zagadnieniem pozostaje rozpatrywanie kultury wizualnej jako miejsca spotkania z transcendencją. Mimo licznych opracowań poświęconych temu zagadnieniu, wciąż aktualne pozostaje pytanie o słuszność doszukiwania się w obrazach locus theologicus np. w filmach. Niezależnie od ukonstytuowania kina jako pełnowartościowej dziedziny sztuki, wiązanie go z religijnością wciąż budzi szereg wątpliwości wśród badaczy. Obiekcje dotyczą zarówno kwestii zasadności wyodrębniania oddzielnego gatunku kina religijnego, jak też kryteriów mających świadczyć o przynależności danego filmu do tegoż gatunku. Przedmiotem niniejszej rozprawy jest zaprezentowanie danego zagadnienia na przykładzie współczesnej kinematografii rosyjskiej. Za pomocą narzędzi badań kognitywistycznych podjęta została próba wskazania w jaki sposób popularni rosyjscy twórcy realizują zagadnienie duchowości w swoich filmach, a także jakie elementy ekscerpują młodzi widzowie.
In the recent years, visuality has started to play an increasingly significant role in the academic discourse. The image ceased to be analysed by experts on culture and art historians only and became the field of interest of researchers of other fields. Visual culture meeting transcendence remains an interesting issue. Although many elaborations on the subject have been written, the question of whether seeking locus theologicus in images, e.g. cinema, is right, remains open. In spite of cinema being a legitimate field of culture, linking it to religiosity still raises concerns among many researchers. The objections concern both the legitimacy of describing religious cinema as a separate genre and the criteria that should be met in order to be included in it. The subject of this dissertation is presenting this problem on the example of Russian cinematography. The key to this thesis was the attempt to show with the methods of cognitivism how popular Russian directors present spirituality in their work.
Description: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Słowiańskiej; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/687
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziel_Film_religijny_we_wspolczesnej_kinematografii_rosyjskiej_Studium_kognitywno_kulturowe.pdfrozprawa doktorska3,34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.