Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/675
Title: Troska Kościoła o chorego w nauczaniu świętego Jana Pawła II. Studium teologicznopastoralne
Other Titles: The Church concern about sick people in teaching saint John Paul II. Theological and pastoral study
Authors: Bieniek, Elżbieta
Keywords: chory; cierpienie; troska; opieka; miłość; sik; patiently; concern; care; love
Issue Date: 17-Sep-2019
Abstract: Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono antropologiczno-społeczne uwarunkowania człowieka chorego, postrzegane przez pryzmat nauczania Jana Pawłóa II. W rozdziale drugim omówione zostały biblijno-teologiczne podstawy pastroralnej troski Kościoła o chorych. Rozdział trzeci podejmuje problem duszpastersko-opiekuńczej troski Kościoła o chorych. W rozdziale czwartym skupiono się na hospicyjno-paliatywnej trosce o chorego w świetle oddziaływań formacyjnych. W piatym rozdziale podjęto tematykę realizacji kierunkow i form duszpasterstwa chorych oraz zwrócono uwagę na konieczność stałego nabywania wiedzy medycznej i umiejętności praktycznych przez osoby podejmujące różne formy opieki nad chorymi.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/675
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bieniek_Elzbieta_Troska_Kosciola_o_chorego_w_nauczaniu_swietego_Jana_Pawla_II.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.