Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/674
Title: Troska Kościoła o pokój w nauczaniu świętego Jana Pawła II
Other Titles: The Church concern about peace in teaching saint John Paul II. Theological and pastoral study
Authors: Kogut, Anna
Keywords: pokój; miłość; peace; truth; justice; love; freedom
Issue Date: 17-Sep-2019
Abstract: Dysertacja podejmuje problem troski Kościoła o pokój w nauczaniu świętego Jana Pawła II. Zagadnienia dotyczące pokoju zostały przedstawione w pięciu rozdziałach. Rozdział I obejmuje humanistyczne i eklezjalno-społeczne uwarunkowania pokoju. Rozdzial II to biblijno-teologiczne podstawy nauki o pokoju. Rozdział III ukazuje antropologiczno-eklezjalne warunki kształtowania pokoju. Rozdział IV omawia duchowo-formacyjne aspekty papieskiego nauczania o pokoju. Rozdział V podejmuje tematykę dotyczącą niektórych sposobów budowania pokoju we współczesnym świecie.
The dissertation shows the problem of Church's care about the peace in John Paul II's teaching. The peace issues were introduced in five chapters. Chapter I covers the humane and ecclesial patterning of the peace. Chapter II is about the scriptural and theological fundamentals of the peace teaching. Chapter III presents anthropological and ecclesial terms of forming the peace. Chapter IV discusses the spiritual and formative aspects of the Pope's teaching about peace. Chapter V takes up the subject area concerning some methods of building the peace in the modern world.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Stanisław Łabędowicz, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/674
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kogut_Anna_Troska_Kosciola_o_pokoj_w_nauczaniu_swietego_Jana_Pawła_II.pdf1,72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.