Liturgical Music in Igboland in Nigeria after Vatican II Council

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-06-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Each liturgical celebration is a synthesis of the entire history of salvation and the fullest participation in the life of God on earth. This is why the Church takes special precautions in the use of liturgical music which is an integral part of her liturgy; she continues to renew her knowledge and practice of liturgical music in every age and culture, making sure that its fundamental principles and laws as legislated by the appropriate Ecclesiastical authorities are judiciously obeyed and fully applied. The major aim of this work, which has five chapters, is to provide adequate knowledge concerning the essentials of liturgy and liturgical music. As knowledge is power according to Francis Bacon, providing this channel of knowledge empowers the entire faithful in Igboland who are highly ignorant in these matters to reap more fruits from liturgical celebrations. And by analysing the problems bedevilling liturgical music in Igboland and pointing the way forward, this work will be highly relevant in promoting active participation in the liturgy and uplifting the development of liturgical music not only in the Church in Igboland, but also in Nigeria and the world at large. And by exposing some of the areas where the expectations of the Vatican II Council documents have not been fully met, this work will help to stimulate actions and plans on how to actualize them.
Liturgia jako źródło i szczyt naszego życia chrześcijańskiego jest najwyższą i najskuteczniejszą formą działalności Kościoła. Dlatego Kościół dokłada wszelkich starań, by w odpowiedni sposób posługiwać się muzyką liturgiczną, która stanowi integralną część sprawowania liturgii; wciąż odnawia swoją wiedzę i praktykę w zakresie muzyki liturgicznej, w każdym wieku i w każdej kulturze troszcząc się o to, by jej podstawowe zasady i prawo ustanowione przez odpowiednie władze kościelne, były roztropnie przestrzegane i w pełni stosowane. Niewiedza jest naprawdę niebezpieczna, gdy chodzi o sprawy tak ważne, jak liturgia i muzyka liturgiczna. Głównym celem tej pracy, która ma pięć rozdziałów, jest wykorzenienie niewiedzy na temat istoty liturgii i muzyki liturgicznej. Ponieważ wiedza jest potęgą według Francisa Bacona, udostępnienie tego kanału poznania umożliwia wszystkim wiernym czerpanie większych owoców z celebracji liturgicznych. Analizując problemy nękające muzykę liturgiczną w plemieniu Igbo i wskazując drogę rozwoju, niniejsza praca będzie miała duże znaczenie w promowaniu aktywnego uczestnictwa w liturgii i rozwoju muzyki liturgicznej nie tylko w Kościele w plemieniu Igbo, ale także w Nigerii i na całym świecie. Ukazując niektóre obszary, w których oczekiwania zawarte w dokumentach Soboru Watykańskiego II nie zostały w pełni spełnione, praca ta może przyczynić się do podjęcia działań i planów zmierzających do ich urzeczywistnienia.
Description
Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Nauk o Sztuce, muzykologia; promotor pracy: ks. prof. Bogusław Migut
Keywords
Liturgical Music, Vatican II Council, Igboland, muzyka liturgiczna, Sobór Watykański II, plemię Igbo
Citation
ISBN
Creative Commons License