Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/5103
Title: Struktura wewnętrzna polskiej adaptacji Skali Przekonań Postkrytycznych
Other Titles: The internal structure of the Polish adaptation of the Post-Critical Belief Scale
Authors: Bartczuk, Rafał
Zarzycka, Beata
Wiechetek, Michał
Keywords: przekonania postkrytyczne; przekonania religijne; pomiar religijności
Issue Date: 2013
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Psychologiczne", 2013, Vol. 16, nr 3, s. 539-561
Abstract: Hutsebaut i współpracownicy (1996, 2000; Fontaine i in., 2003) skonstruowali Skalę Przekonań Postkrytycznych (PCBS) do pomiaru dwóch wymiarów: Włączenie vs Wykluczenie transcendencji oraz Interpretacja literalna vs symboliczna, za pomocą których Wulff (1991) opisał podejścia do religii. W prezentowanym artykule przedstawiono analizy struktury wewnętrznej polskiej adaptacji PCBS. Rezultaty uzyskane w 10 próbach (N = 1775) sugerują, że wewnętrzna struktura polskiej wersji częściowo odzwierciedla założoną strukturę teoretyczną PCBS. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki analizy głównych składowych oraz analizę rzetelności podskal PCBS w badanych grupach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/5103
ISSN: 1507-7888
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartczuk_Zarzycka_Wiechetek_Struktura_wewnetrzna_polskiej_adaptacji_Skali_Przekonan_Postkrytycznych.pdf335,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons