Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/5100
Title: Niepokój jako korelat poczucia osamotnienia u homoseksualnych mężczyzn
Other Titles: Anxiety and structure and level of loneliness among homosexual male
Authors: Śliwak, Jacek
Zarzycka, Beata
Keywords: niepokój; poczucie osamotnienia; homoseksualizm; anxiety; loneliness; homosexuality
Issue Date: 2011
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Psychologiczne", 2011, Vol. 14, nr 1, s. 177-191
Abstract: Przedmiotem prezentowanych badań jest analiza powiązań między poczuciem osamotnienia a poziomem i strukturą niepokoju u homoseksualnych mężczyzn. W badaniach uczestniczyło 72 homo­seksualnych mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat. Zastosowano Arkusz Samopoznania R. B. Cattella i Skalę Samotności w opracowaniu J. de Jon-Gierveld i F. Komphuis. Przeprowadzone analizy wykazały obecność powiązań między niepokojem i poczuciem osamotnienia. Czynnik niepokoju wyjaśniał 28% wariancji wyników w zakresie poczucia osamotnienia u badanych homoseksualnych mężczyzn.
The present study focuses on the relationship between sense of loneliness and level and structure of anxiety in homosexual men. Seventy-two homosexual men, aged from 18 to 41, took part in the study and were investigated with the IPAT Scale and De Jong-Gierveld’s Loneliness Scale. The sexual orientation of each participant was determined by his direct declaration. The results of this study show that anxiety correlated with the level of loneliness and accounted for approximately 28% of variance in loneliness among homosexual men.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/5100
ISSN: 1507-7888
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sliwak_Zarzycka_Niepokoj_jako_korelat_poczucia_osamotnienia.pdf258,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons