Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/489
Title: Realizacja zasady dobra rodziny w polskich konstytucjach rodzinnych
Other Titles: The implementation of the principle of family in Polish family constitutions
Authors: Koleśnikowicz, Paweł
Keywords: konstytucja; rodzina; zasada; dobro; family; Polish; principle; constitutions
Issue Date: 7-May-2019
Abstract: Dysertacja nt. „Realizacja zasady dobra rodziny w polskich konstytucjach rodzinnych” jest praca doktorską z zakresu prawa rodzinnego. Podstawowym problemem postawionym w pracy jest pytanie o konstrukcję prawną polskich konstytucji rodzinnych oraz zbadanie, czy realizują one, poprzez fakt zarówno swego istnienia, jak i postanowień, które w sobie zawierają, obecną w polskim systemie prawnym zasadę ochrony dobra rodziny. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy został poświęcony ukazaniu dobra rodziny jako wartości pochodnej w przedsiębiorstwie rodzinnym. Drugi stanowi zarys sposobów ujęcia rodziny na gruncie prawnym oraz zakresu jej ochrony w systemie prawa międzynarodowego, ponadnarodowego, kanonicznego, a przede wszystkim krajowego. Rozdział trzeci to ukazanie rodziny jako „podmiotu” w polskich konstytucjach rodzinnych. Rodziny, która tworzy swoją konstytucję rodzinną, jak również swego rodzaju organy i instytucje mające służyć rodzinie i być dla niej wsparciem. Wreszcie rozdział czwarty to badanie, analiza i krytyczny opis postanowień zabezpieczających dobro rodziny pod względem organizacyjnym, osobowym i majątkowym, by finalnie móc udzielić odpowiedzi na zasadniczy problem badawczy dysertacji: czy funkcjonujące w krajowym obrocie prawnym konstytucje rodzinne przyczyniają się do realizacji zasady ochrony dobra rodziny?
This dissertation, entitled "The implementation of the principle of family welfare in Polish family constitutions is a doctoral thesis in the field of family law. The thesis consists of four chapters. The first one concentrates on specifying the legal definition of family in national, international and supranational (EU) law. The second chapter deals with the principle of family welfare as a fundamental principle in Polish family and custody law. Tn the third chapter family is presented as a "legal entity" of Polish family constitutions, pointing particularly to doctrine views in this respect as well as the structure of functioning family constitutions, their legal regime, family members engaged in creating documents of his type as well as authorities and family institutions that were appointed in Polish family constitutions. The fourth chapter of the dissertation includes a relatively detailed description of provisions protecting the family welfare with regard to organizational, personal, and property issues, including conclusions from the author's research and analysis, concerning the practical implementation of the legal principle of the protection of family welfare in Polish family constitutions.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Piotr Telusiewicz
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/489
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kolesnikowicz_Pawel_Realizacja_zasady_dobra_rodziny_w_polskich_konstytucjach_rodzinnych.pdf2,28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.