Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4880
Title: Wpływ atrakcyjności twarzy i informacji dotyczącej odczuwanego bólu na neuronalne korelaty empatii. Badanie potencjałów wywołanych (ERP)
Other Titles: The effect of facial attracti veness and information about pain sensation on the neural correlates of empathy. Event-related potentials study (ERP)
Authors: Kopiś-Posiej, Natalia
Keywords: atrakcyjność twarzy; informacja dotycząca odczuwanego bólu; empatia; potencjały wywołane; facial attractiveness; information about pain sensation; empathy; event-related potentials
Issue Date: 13-Apr-2023
Abstract: Niniejsza rozprawa doktorska prezentuje wyniki badań własnych na temat wpływu atrakcyjności fizycznej twarzy oraz informacji dotyczącej odczuwanego bólu na neuronalne korelaty empatii. W celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych zaprojektowane zostały dwa eksperymenty w paradygmacie potencjałów wywołanych związanych ze zdarzeniem (ERP). Neuronalnymi korelatami empatii zostały określone wczesne oraz późne komponenty ERP, takie jak NI, P2, N2 oraz P3. Wykazano, że na wczesny komponent P3 wpływ ma zmienna związana z atrakcyjnością fizyczną.
This PhD study presents the results of the research on the impact of attractiveness facial and information about perceived pain on the neural correlates of empathy. In order to verify the research hypotheses, two experiments were designed in the event-related potentials (ERP) paradigm. Early and late ERP components such as Nl, P2, N2 and P3 have been identified as neural correlates of empathy. It was shown that the early component of P3 is influenced by the variable related to attractiveness facial.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor pracy: prof. dr hab. Piotr Oleś
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4880
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopis-Posiej_Natalia_Wplyw_atrakcyjnosci_twarzy.pdf2,66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons