Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/488
Title: Integral Development of Students with Special Educational Needs in Inclusive Education from a Personalisttic Perspective
Other Titles: Integralny rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji inkluzyjnej z perspektywy personalistycznej
Authors: Domagała-Zyśk, Ewa
Keywords: integral development; integralny rozwój; inclusive education; edukacja właczająca; persoanlism; personalizm
Issue Date: 2018
Citation: Paedagogia Christiana 2 (42), s. 181-193
Abstract: Prawo ucznia do integralnego rozwoju wynika z wewnętrznej godności każdej osoby, najpełniej wyjaśnionej w koncepcji klasycznego personalizmu. To prawo dotyczy każdego ucznia, niezależnie od jego wieku, uwarunkowań rodzinnych i społecznych czy też kompetencji poznawczych. W ostatnich latach promowany jest inkluzyjny model edukacji, gwarantujący wszystkim uczniom wysokiej jakości edukację w szkołach ogólnodostępnych. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia koncepcji integralnego wychowania w edukacji inkluzyjnej i konieczności jej oparcia na personalistycznej wizji człowieka, która gwarantuje autentyczne dobro uczestników procesu inkluzji, bez ryzyka popadnięcia w błąd kolektywizmu lub nadmiernego indywidualizmu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/488
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.023
ISSN: 2451-1951
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domagala_Zysk_Ewa_ Integral_development_and_inclusive_education.pdf338,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons