Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/484
Title: Metafora oblubieńcza w Ewangelii Janowej. Część 2: Mesjańskie zaślubiny (J 12–20)
Authors: Kubiś, Adam
Keywords: Ewangelia Janowa; metafora oblubieńcza; mesjańskie wesele; mesjański oblubieniec; śmierć Jezusa; Maria Magdalena; The Gospel of John; spousal metaphor; Messianic wedding; Messianic bridegroom; Jesus’ death; Mary Magdalene
Issue Date: Dec-2018
Citation: Studia Gdańskie, 2018, T. 43, s. 39-59
Abstract: Artykuł wskazuje na najważniejsze aluzje i echa metafory oblubieńczej znajdujące się w J 12–20, dostarczając ich opisu, jak i krytycznej oceny. Namaszczenie Jezusa w Betanii (12,1-11) otwiera całą serię aluzji do symboliki małżeńskiej rozsianych w drugiej części Ewangelii Janowej, ukazującej historię Jezusowej męki, śmierci i zmartwychwstania. Janowe użycie metafory oblubieńczej pokazuje, iż śmierć Jezusa winna być interpretowana jako celebracja mesjańskiego ślubu.
The article traces all major allusions to and echoes of spousal metaphor in Jn 12–20, including both their description and critical evaluation. As it turns out, the episode of the anointing of Jesus in Bethany (12:1-11) opens a whole series of allusions to nuptial imagery found throughout the second part of John’s Gospel, which unfolds the story of Jesus’ passion, death, and resurrection. John’s use of the spousal metaphor reveals that Jesus’ death should be understood as the Messianic weeding.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/484
DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-025
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubis_Metafora_oblubiencza_w_Ewangelii_Janowej_Czesc_2_Mesjanskie_zaslubiny_J_12-20.pdfArtykuł główny316,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons