Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4807
Title: Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stawach w diecezji pińskiej w świetle Inwentarza z 16 października 1933 roku
Other Titles: Assumption of the Blessed Virgin Mary Parish in Stawy of the Pinsk Diocese in the Light of the Parish Inventory of 16th October 1933
Authors: Żurek, Waldemar Witold
Keywords: historia Kościoła; historia diecezji pińskiej; parafia w Stawach; inwentarze kościołów parafialnych; Church history; history of Pinsk diocese; parish in Stawy; inventories of parish churches
Issue Date: 2022
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Studia Polonijne", 2022, Vol. 43, s. 471-485
Abstract: W miejscowości Stawy w województwie brzeskim Wielkiego Księstwa Litewskiego Joanna (lub Jan) i Jerzy Stawscy ufundowali w połowie XV w. w swoim majątku pierwotny, drewniany kościół. Nowy kościół, również drewniany, zbudowano w Stawach w pierwszej połowie XVIII w. Konsekrował go biskup łucki jako świątynię Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Jakuba Większego Apostoła, w dekanacie Kamieniec Litewski. W 1864 r. parafia w Stawach uległa kasacji przez rząd carski, a świątynię przejęli prawosławni. W 1919 r. powróciła do katolików, a miejscowość Stawy powróciła w granice niepodległej II Rzeczypospolitej. Należała do diecezji mińskiej, a od 1925 r. do nowo powstałej diecezji pińskiej. Prezentowany inwentarz parafialnego kościoła stawskiego sporządził ówczesny proboszcz ks. Ignacy Drozdowicz i dnia 16 października 1933 r. przekazał wraz z parafią swemu następcy ks. Piotrowi Sadowskiemu.
Joanna (or Jan) and Jerzy Stawski founded a wooden church structure in their property town of Stawy, Brest Voivodeship of Great Dutchy of Lithuania in the middle of the 15th century. The new church, also wooden, was built in Stawy in the first half of the 18th century. The bishop of Lutsk Stefan Bogusław Rupniewski consecrated it as the Assumption of the Blessed Virgin Mary and St James the Great parish church in 1739 in the deanery of Kamieniec Litewski. The tsarist government closed the parish, and the temple was taken over by the Orthodox in 1864. In 1919, it returned to the Catholics, and the village of Stawy was incorporated back into the independent Second Polish Republic. It was a part of the diocese of Minsk and since 1925 of the newly created Diocese of Pinsk. The presented inventory of the Stawy parish church was prepared by the current parish priest Fr Ignacy Drozdowicz and handed over to his successor Fr Piotr Sadowski with the parish on 16th October 1933.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4807
DOI: 10.18290/sp2243.20
ISSN: 0137-5210
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)
Studia Polonijne, 2022, Vol. 43

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zurek_Parafia.pdfWaldemar_Zurek_Parafia_Wniebowziecia_Najswietszej_Maryi_Panny_w_Stawach294,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons