Roczniki Kulturoznawcze : [20] Community home page

Logo

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Roczniki Kulturoznawcze są ukazującym się kwartalnie czasopismem akademickim, którego celem jest publikacja wyników najnowszych badań kulturoznawczych w zakresie nauk o kulturze i religii oraz szeroko rozumianej refleksji filozoficznej odnoszącej się do zjawisk kulturowych. Powyższy cel jest realizowany z perspektywy kultury chrześcijańskiej i jej dialogu z najnowszymi badaniami nad zjawiskami kultury i religii. RK publikują trzy typy tekstów: 1) oryginalne artykuły, 2) recenzje książek oraz 3) materiały będące krótkimi przyczynkami nie posiadającymi charakteru badawczego. Każdy artykuł publikowany przez RK jest recenzowany rzez specjalistów z różnych ośrodków akademickich. Czasopismo jest adresowane do pracowników naukowych zajmujących się naukami o kulturze i religii a także do wszystkich zainteresowanych refleksj

 Licencje

Artykuły w czasopiśmie objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

 Licences

Papers published in the journal are covered by the following licence: Creative Commons  Attribution /Non-Commercial Use /No Derivatives / 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Browse