Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4438
Title: Wojciech Krzysztof Świątkiewicz jako socjolog moralności
Other Titles: Wojciech Krzysztof Świątkiewicz as a sociologist of morality
Authors: Adamczyk, Tomasz
Mariański, Janusz
Keywords: Wojciech Świątkiewicz; socjologia moralności; Dekalog; postawy prospołeczne; małżeństwo; rodzina; sociology of morality; the Decalogue; pro-social attitudes; marriage; family
Issue Date: 2021
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Nauk Społecznych", 2021, Vol. 49, nr 4, s. 5-27
Abstract: Prof. Wojciech Krzysztof Świątkiewicz jest przede wszystkim socjologiem kultury i socjologiem religii. W swoich rozważaniach teoretycznych i w badaniach empirycznych podejmował także ważne zagadnienia mieszczące się w ramach socjologii moralności. W niniejszym artykule zostały omówione z tej dziedziny następujące zagadnienia: socjologia Dekalogu, socjologia postaw prospołecznych młodzieży i osób dorosłych oraz socjologia moralności życia małżeńskiego i rodzinnego. W Polsce wielu socjologów religii w swoich badaniach empirycznych przyjmuje moralność jako ważny wymiar (dymensja) religijności. Do nich należy także i profesor Świątkiewicz, łączący w swoich badaniach empirycznych obydwie perspektywy socjologiczne.
Prof. Wojciech Krzysztof Świątkiewicz is, above all, a sociologist of culture and a sociologist of religion. In his theoretical considerations and empirical research, he also took up important issues within the framework of the sociology of morality. In these considerations, we will discuss the following issues in this field: the sociology of the Decalogue, the sociology of pro-social attitudes of young people and adults, and the sociology of morality in marriage and family life. In Poland, many sociologists of religion in their empirical research take morality as an important dimension (dimension) of religiosity. One of them is also Professor Świątkiewicz, who combines both sociological perspectives in his empirical research.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4438
DOI: 10.18290/rns21494.2
ISSN: 0137-4176
Appears in Collections:Artykuły naukowe (PnpnwKUL WNS)
Artykuły naukowe (WNS)
Roczniki Nauk Społecznych, 2021, T. 49, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marianski_Adamczyk_Wojciech_Krzysztof_Swiatkiewicz_jako_socjolog_moralnosci.pdf210,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons