Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/438
Tytuł: Jerzy Neyman’s Conception of Scientific Inference and Its Relation to Bayesianism
Tytuły równoległe: Koncepcja wnioskowań naukowych Jerzego Neymana i jej związki z bayesianizmem
Autorzy: Kubiak, Adam Paweł
Słowa kluczowe: statistics; philosophy; methodology; pragmatism; context; statystyka; filozofia; metodologia; pragmatyzm; kontekst
Data wydania: 6-lut-2019
Abstrakt: The main thesis of the dissertation was that Neyman’s frequentist statistical paradigm is not a worse tool for conducting scientific research than the Bayesian paradigm. We found the statement to be justified by the following results demonstrated by us: (1) various types of knowledge, pre-existing the research, regarding the examined aspect of reality as well as the socio-economic aspects that accompany the research, are used by Neyman in an unambiguous, correct way that increases the epistemic reliability of his method, (2) Neyman's testing method is always epistemically reliable and, appropriately used, can be epistemically reliable at the desired level, (3) the influence of non-cognitive values directly introduced to the inferential patterns of Neyman's methods of estimation and testing is a favorable solution due to the increase in the epistemic reliability of the method, (4) decision-theoretic interpretation for a single result in Neyman’s statistical scheme does not have to be considered a disadvantage of the method as a tool for conducting scientific research.
Głównym celem podjętych badań była analiza Jerzego Neymana koncepcji statystyki częstościowej w kontekście wskazywanych ogólnych różnic statystyki częstościowej względem koncepcji statystyki Bayesowskiej. Różnice, uważane za świadczące - z poznawczego punktu widzenia - o słabości koncepcji częstościowej względem koncepcji Bayesowskiej jako narzędzia prowadzenia badań naukowych, które zostały rozważone w pracy to: brak narzędzi do systematycznego i właściwego korzystania z wiedzy pierwotnej podczas prowadzenia nowych obserwacji (eksperymentów), brak poznawczej wiarygodności metody, programowy wpływ czynników pozapoznawczych na wyniki badań oraz brak możliwości epistemicznej interpretacji pojedynczego uzyskanego wyniku badań. W toku przeprowadzonych analiz wykazano że: (1) metoda Neymana wykorzystuje wiedzę pierwotną dotyczącą badanego aspektu rzeczywistości, jak również wiedzę kontekstową (aspekty społeczno-ekonomiczne) w sposób usystematyzowany i prawidłowy, który zwiększa wiarygodność poznawczą przeprowadzanych wnioskowań, (2) metoda Neymana jest zawsze poznawczo wiarygodna i dostarcza sposobów zwiększania tej wiarygodności do pożądanego poziomu, (3) uwzględnianie przez metodę Neymana czynników pozapoznawczych zwiększa wiarygodność epistemiczną przeprowadzanych wnioskowań, (4) teoriodecyzyjna interpretacja metody Neymana może być broniona jako zaleta, a nie wada tego narzędzia w służbie prowadzenia badań naukowych.
Opis: Wydział Filozofii, Instytut Filozofii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL, promotor pomocniczy: dr Adam Kiersztyn. Ta rozprawa doktorska była dofinansowana z grantu uzyskanego z Narodowego Centrum Nauki o numerze UMO-2015/17/N/HS1/02156.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/438
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WF)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Kubiak_Jerzy_Neymans_Conception_of_Scientific_Inference_and_Its_Relation_to_Bayesianism_edited.pdf2,17 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.