Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4356
Title: Supremacja kozła ofiarnego w pracy socjalnej. Interpretacja roli ofiary w świetle antropologii René Girarda
Other Titles: Scapegoat Supremacy in Social Work: Interpretation of the Role of the Victim in the Light of René Girard’s Anthropology
Authors: Adamczyk, Tomasz
Keywords: kozioł ofiarny; praca socjalna; problemy społeczne; przemoc; René Girard; scapegoat; social work; social problems; violence
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Zeszyty Naukowe KUL", 2022, T. 66, nr 4, s. 143-157
Abstract: Artykuł przedstawia zjawisko supremacji kozła ofiarnego w świetle antropologii René Girarda. Francuski uczony opisywał mechanizmy radzenia sobie z kryzysami i mechanizmy kanalizujące przemoc w społeczeństwach pierwotnych. Jego koncepcja pozwala – w pewnym zakresie – na zrozumienie współczesnych zachowań jednostokowych i społecznych obejmujących działania przemocowe oraz proces kreowania kozłów ofiarnych. Część teoretyczną prowadzonych analiz dopełniają wnioski wypływające z doświadczeń praktyków, m.in. pracowników socjalnych, psychologów i terapeutów. Na ich podstawie opisano i zdefiniowano zjawisko supremacji kozłów ofiarnych, czyli odgrywania specyficznych ról związanych z czerpaniem korzyści materialnych i pozamaterialnych z sytuacji bycia ofiarą.
The article presents the phenomenon of scapegoat supremacy in the light of René Girard’s anthropology. The French anthropologist described the mechanisms of dealing with crises and mechanisms channeling violence in primitive societies. To some extent, his conception also allows us to understand contemporary individual and social behaviours, including violence and the process of creating scapegoats. The theoretical part of the article is supplemented with conclusions drawn from practitioners’ experience (social workers, psychologists, therapists). These experiences underlie a description and definition of the phenomenon of scapegoat supremacy, highlighting how they play specific roles related to various benefits – both material and non-material – from the situation of being a victim.
Description: ORCID: 0000-0002-8288-5783
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4356
DOI: 10.31743/znkul.14580
ISSN: 0044-4405
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)
Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2022, Tom 65, Nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk_Tomasz_Supremacja_kozla_ofiarnego_w_pracy_socjalnej.pdf158 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons