Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4276
Title: Darstellung des Begriffs Toleranz im deutschen und im polnischen Fliichtlingsdiskurs 2015-2017: eine framebasierte Analyse
Other Titles: The concept of tolerance in German and Polish discourse on refugees 2015-2017: the analysis of the semantic frame
Pojęcie tolerancji w niemieckim i polskim dyskursie o uchodźcach 2015-2017: analiza ramy semantycznej
Authors: Dudzik-Daszkiewicz, Karina
Keywords: rama semantyczna; tolerancja; dyskurs o uchodźctwie; frame; tolerance; discourse on refugees; Frame; Toleranz; Flüchtlingsdiskur
Issue Date: 10-Feb-2023
Abstract: Tematem rozprawy doktorskiej jest przedstawienie pojęcia tolerancji w niemieckim i polskim dyskursie o uchodźcach 2015-2017 w ujęciu semantyki ramowej. Według Alexandra Ziema (2008) kluczowym pojęciem w tej teorii jest rama semantyczna (frame) jako wiedza konceptualna związana z danym pojęciem i ewokowana przez wyrażenia językowe. Rama semantyczna składa się z punktów odniesienia (slots), wypełnionych materiałem językowym w dwojaki sposób, tj. treściami implicytnymi (default values), przywoływanymi z pamięci na podstawie wiedzy i doświadczeń językowych oraz predykacjami eksplicytywnymi (fillers), występującymi bezpośrednio w tekście. Za podstawę materiałową do analizy pojęcia tolerancji przyjęto trzy typy danych: 1) definicje leksykograficzne tolerancji w języku polskim i niemieckim, 2) ankiety przeprowadzone wśród rodzimych użytkowników języka polskiego i niemieckiego oraz 3) artykuły prasowe należące do współczesnego dyskursu o uchodźcach (2015-2017) w obu językach. Zastosowana metodologia badawcza pozwoliła ustalić punkty odniesienia (slots) ramy semantycznej tolerancji, wskazać, jakimi treściami językowymi były uzupełniane oraz na podstawie powtarzalności pewnych treści — wyłonić najbardziej utrwalone aspekty i znaczenia.
Description: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Językoznawstwa; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4276
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dudzik-Daszkiewicz_Darstellung_des_Begriffs_Toleranz.pdf
  Restricted Access
2,49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.