Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/427
Tytuł: Wybrane moralne aspekty prostytucji
Tytuły równoległe: Selected Moral Aspects of Prostitution
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: moral theology; prostitution; responsibility; teologia moralna; prostytucja; odpowiedzialność
Data wydania: 2-gru-2017
Wydawca: Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach
Źródło: Sympozjum, 2017, T. 21, nr 2, s. 139-150
Abstrakt: Celem artykułu jest ukazanie niektórych kwestii moralnych związanych ze zjawiskiem prostytucji. Po syntetycznym opisaniu nauczania Pisma Świętego oraz doktryny najwybitniejszych teologów (św. Augustyna z Hippony i św. Tomasza z Akwinu) podjęto refleksję na temat odpowiedzialności moralnej osób zaangażowanych w prostytucję. Przeanalizowano jej zakres w odniesieniu zarówno do osób oddających się prostytucji, jak i tych, którzy z niej korzystają lub organizują cały proceder. Zwieńczeniem jest przedstawienie powiązań prostytucji z innymi wykroczeniami moralnymi i wybranymi problemami społecznymi. Wskazano, że prostytucja jest bardzo niepokojącym zjawiskiem moralnym i społecznym, które nierzadko przybiera znamię struktur grzechu.
The aim of this article is to show selected moral issues connected with prostitution. After synthetic describing teaching of Scripture and doctrine of the illustrious theologians (St. Augustine of Hippo and St. Thomas Aquinas) reflection on the moral responsibility of people involved in prostitution was taken. Its scope was examined in relation to both those who engage in prostitution, as well as those who use it and organize all dealings. The culmination is to provide links between prostitution and other moral offenses and selected social problems. It has also been suggested that prostitution is a very disturbing moral and social phenomena, which often takes on the sign of the structures of sin.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/427
Alternatywna Lokalizacja: http://www.sympozjum.scj.pl/wybrane-moralne-aspekty-prostytucji
ISSN: 2543-5442
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Wybrane_moralne_aspekty_prostytucji.pdfArtykuł391,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.