Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4129
Title: Terroryzm we współczesnej Danii
Other Titles: Terrorism in Modern Denmark
Authors: Olszewski, Piotr
Keywords: terroryzm; Dania; bezpieczeństwo; terrorism; Denmark; state security
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia i Analizy Nauk o Polityce", 2022, nr 2, s. 15-28; 29-41
Abstract: Artykuł podejmuje próbę zarysowania problematyki terroryzmu we współczesnej Danii. Terroryzm jest wskazywany jako jeden z istotnych czynników zagrażających temu państwu, obok problemu (konfliktu?) w Arktyce i cyberprzestępczości. W artykule zanalizowano zjawisko ataków terrorystycznych w państwie duńskim, ukazano tematykę bezpieczeństwa państwa w wymiarze instytucjonalnym, w tym ochronę instytucji państwowych. Nadto naświetlono kwestię współczesnych zagrożeń terrorystycznych w Danii, jak i podejmowanych przeciwdziałań w tym zakresie.
The article attempts to outline the problem of terrorism in modern Denmark. Terrorism is identified as one of the major threats to this state, alongside the problem (conflict?) in the Arctic and cyber-crime. The article analyses the phenomenon of terrorist attacks in the Danish state and shows the topic of state security in the institutional dimension, including the protection of state institutions. In addition, the issue of contemporary terrorist threats in Denmark, as well as the measures taken in this area, was highlighted.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4129
DOI: 10.31743/sanp.14601
ISSN: 2719-4795
Appears in Collections:Studia i Analizy Nauk o Polityce, 2022, Nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszewski_Piotr_Terroryzm_we_wspolczesnej_Danii.pdfpol.192,16 kBAdobe PDFView/Open
Olszewski_Piotr_Terrorism_in_Modern_Denmark.pdfEng.218,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons