Studia i Analizy Nauk o Polityce

Permanent URI for this community

„Studia i Analizy Nauk o Polityce” (ang. ‘Studies and Analyses of Political Science’) są afiliowane przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wydawane są od 2020 r. Czasopismo stanowi ważne akademickie forum prezentacji studiów, rozszerzonych i pogłębionych analiz i oceny kluczowych zagadnień politycznych, militarnych i gospodarczych zarówno na poziomie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym. Publikacje mające walor naukowy i praktyczny, obejmują artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim, angielskim i rosyjskim..


Problematyka pisma obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych nauk o polityce i administracji, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, historii najnowszej oraz komunikowania politycznego. Każdy dział jest redagowany przez niezależny zespół redaktorski tworzony przez naukowców, pracowników ośrodków współpracujących z redakcją w Polsce i za granicą, specjalistów w swoich dziedzinach.


(English) Catholic University of Lublin. It has been published since 2020. The journal is issued biannually, only in the online version. It provides an important academic forum for the presentation of studies, extended and in-depth analyses and the evaluation of key political, military and economic issues at global, regional and local levels.

Publications, having both scientific and practical value, include articles, research reports, reviews and polemics. Studies and Analyses of Political Science is a journal publishing articles in Polish, English and Russian.


OTWARTY DOSTĘP

"Studia i Analizy Nauk o Polityce" są udostępniane w formule Open Access. Teksty są archiwizowane na platformie OJS oraz w Repozytorium Instytucjonalnym KUL. Redakcja nie gromadzi danych badawczych, a przedstawienie planu zarządzania danymi badawczymi nie stanowi wymogu publikacji artykułu.


Redaktor Naczelny:
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Członkowie redakcji:
dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr Agnieszka Zaręba (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Marek Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Rada Naukowa:
Dr Adrian Corpadean, Babeş-Bolyai University, Rumunia
Dr hab. Tomasz Grosse, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Prof. Anatoliy Kruglashov, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
Prof. Gabor Lagzi, Ambasada Węgier w Warszawie
Prof. Markijan Malski, Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franki
Dr hab. Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Paweł Olszewski, prof. ISP PAN, ISP PAN
Associate Prof. Dr Ozan Örmeci, Istanbul Gedik University
Dr Natalia Putină, Moldova State University
Dr hab. Anna Skolimowska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Paweł Turczyński, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
Prof. Jaroslav Usiak, Matej Bel University in Banska Bystrica, Słowacja
Associate Professor Dr. Mustafa YASAN, Sakarya University Turkey

News

Kontakt:
Studia i Analizy Nauk o Polityce Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
p. CTW-15
(+48) 81 445 43 94; studiaianalizy@kul.pl
Główna osoba do kontaktu:
dr Dariusz Adam Szkutnik
Sekretarz redakcji
(81) 445 43 94; studiaianalizy@kul.pl

Browse

Zasady udostępniania
Artykuły publikowane w czasopiśmie "Studia i Analizy Nauk o Polityce" dostępne są na licencji Creative Commons: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl).


Copyright Notice
Papers published in the journal are covered by the CC BY 4.0 licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl).