Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3921
Title: Nadzieja podstawowa oraz jej zróżnicowanie u więźniów. Wskazania do pracy socjalnej i pastoralnej
Authors: Otrębski, Wojciech
Śliwak, Jacek
Sztobryn, Sylwia
Keywords: więźniowie; pomoc psychologiczna; praca socjalna; pomoc pastoralna
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo Liberi Libri
Citation: B. J. Soiński (red.), Tożsamość i moralność w perspektywie psychologii pastoralnej, red. B.J. Soiński, Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri, 2022, s. 275-296.
Abstract: Osadzenie w zakładzie karnym stanowi moment przełomowy w życiu człowieka. Nadzieja podstawowa, jako ważny zasób osobowy usprawniający adaptację, wydaje się kluczowa zarówno w procesie radzenia sobie z sytuacją trudną przez więźnia, jak i w jego resocjalizacji. Celem badania było ustalenie poziomu nadziei podstawowej w grupie mężczyzn osadzonych w zakładzie karnym typu zamkniętego oraz wskazanie istotnych czynników jej zmienności u badanych. Przebadano grupę 80 mężczyzn w wieku 22–77 lat (M = 38, SD = 12,47) przebywających w zakładzie karnym typu zamkniętego. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz nadziei podstawowej – BHI-12 oraz Ankietę danych demograficznych – skonstruowaną przez autorów. Uzyskane wyniki wskazują przeciętny poziom nadziei podstawowej u badanych mężczyzn osadzonych w zakładzie karnym. Wysokość wyroku oraz recydywa stanowią czynniki istotnie różnicujące poziom nadziei podstawowej w badanej grupie. Istotnie wyższą nadzieją podstawową charakteryzowały się osoby z niskimi wyrokami oraz przebywające w zakładzie karnym po raz drugi. Uzyskane rezultaty i wyciągane wnioski mogą być ważną wskazówką dla pracy socjalnej i duszpasterstwa więziennego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3921
DOI: 10.47943/lib.9788363487621
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otrebski_Sliwa_Sztobryn_Nadzieja_podstawowa_oraz_jej_zroznicowanie_u_wiezniow.pdf237,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons