Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3895
Title: Światowe Dni Młodzieży laboratorium nowej ewangelizacji
Other Titles: The World Youth Day a laboratory for new evangelization
Authors: Kiciński, Andrzej
Keywords: Światowe Dni Młodzieży; duszpasterstwo młodzieży; formacja; The World Youth Day; youth pastoral care; formation
Issue Date: 2013
Publisher: Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży
Citation: Cz@t ze słowem! Program przygotowań duchowych do ŚDM 2016, Warszawa 2013. s. 341-356.
Series/Report no.: Biblioteczka Światowych Dni Młodzieży;35
Abstract: Światowe Dni Młodzieży to na pewno znak nadziei i dar. Znak, że nie wszystkie sygnały postępowania młodzieży są negatywne. Dar, bo wiele kościołów lokalnych, gdzie były ŚDM odnowiło swe siły duchowe. Wspólnoty chrześcijańskie, najczęściej ruchy i nowe wspólnoty, poprzez swoją działalność pokazują realną możliwość przeżywania wiary chrześcijańskiej wraz z jej głoszeniem również wewnątrz współczesnej kultury. W ŚDM widać ożywiającą świeżość wiary i jej entuzjazm, co dokumenty o nowej ewangelizacji często postulują. Takiej świeżości wiary nie zapewnią żadne kościelne dekrety i początkowe liczne wątpliwości także niektórych biskupów. Jakie więc są przesłanki, że przy ŚDM pojęcie nowej ewangelizacji nie jest nadużywane?
World Youth Day is certainly a sign of hope and a gift. A sign that not all signals of youth behaviour are negative. A gift, because many local churches where there were, the WYD renewed their spiritual strength. Christian communities, most often movements and new communities, through their activities show the real possibility of living the Christian faith with its proclamation also inside modern culture. In the WYD one can see the invigorating freshness of faith and its enthusiasm, which documents on the new evangelization often postulate. Such freshness of faith will not be provided by any ecclesiastical decrees and the initial many doubts of some bishops as well. So what are the indications that with WYD the concept of new evangelization is not being misused?
Description: ORCID: 0000-0003-3076-6878
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3895
ISSN: 1508-2075
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kicinski_Andrzej_Swiatowe_Dni_Mlodziezy_laboratorium_nowej_ewangelizacji.pdf1,36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons