Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3885
Title: Obrazy - nie tylko w wyobraźni. Wizualna ewolucja radia
Other Titles: Pictures – not only in imagination. Visual evolution of the radio
Authors: Wójciszyn-Wasil, Aneta
Keywords: radio; wizualność; Internet; ewolucja cyfrowa; technologia; dziennikarstwo; visuality; digital evolution; technology; journalism
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Zeszyty Naukowe KUL", 2018, T. 61, nr 1, s. 373-385
Abstract: Przez lata immanentną cechą radia była awizualność. Obrazy funkcjonowały jedynie w kontekście rozważań o wrażeniach percepcyjnych wywołanych w wyobraźni słuchacza. Ekspansja Internetu sprawiła, że obrazy w radiu stały się rzeczywistością. Współczesne radio, zachowując sygnał analogowy, jest również producentem multimedialnych treści publikowanych na wielu platformach dystrybucji. Posługuje się fotografią, wideo, współpracuje z telewizją, jest widoczne w mediach społecznościowych. Artykuł omawia wybrane aspekty wizualnej ewolucji radia: udostępnianie obrazu ze studia, projekt radia z wizją, wspólne programy stacji radiowej i telewizyjnej. Wskazuje również, jak zdjęcia i materiały wideo służą do budowania relacji z odbiorcą.
For years, the immanent feature of the radio was avisuality. Pictures functioned only in the context of reflections on perceptual impressions produced in the listener’s imagination. Thanks to the expansion of the Internet, images in the radio have become reality. While retaining the analogue signal, the modern radio is also a producer of multimedia contents published in many distribution platforms. It uses photographs and video, co-operates with the TV and is visible in social media. The article deals with selected aspects of the visual evolution of the radio: the provision of picture from the studio, the project of a radio with vision, common programmes of radio and TV stations. It also shows how photographs and video footages are used for building a relation with the recipient.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3885
DOI: 10.31743/zn.2018.61.1.373-385
ISSN: 0044-4405
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojciszyn-Wasil_Aneta_Obrazy_nie_tylko_w_wyobrazni.pdf204,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons