Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/388
Tytuł: Ecological Conversion and Its Pastoral Ministry as a Stipulation for True Reconciliation
Tytuły równoległe: Nawrócenie ekologiczne i jego duszpasterstwo jako warunek prawdziwego pojednania
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: conversion; ecology; reconciliation; Reconciliatio et paenitentia; ekologia; nawrócenie; pojednanie
Data wydania: 3-gru-2018
Wydawca: Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17, nr 1, s. 7-17
Abstrakt: The aim of this paper is to present the issue of ecological conversion as the necessary condition for the true reconciliation in the light of exhortation Reconciliatio et paenitentia and other papal enunciations. It is indispensable, because the sin also disrupts the relationship towards the created world. Then its essence was indicated. First of all, it consists in the recognition of the truth about the role of the human being in the world and the consideration of the fact concerning the limited amount of natural resources. However, the Church does not provide merely theoretical considerations. It wishes to lead the ministry of reconciliation in which the particular role is fulfilled by the sacraments, the catechesis and the dialogue with various views and concepts of the world.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia nawrócenia ekologicznego jako koniecznego warunku prawdziwego pojednania w świetle adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia i innych wypowiedzi papieskich. Jest ono niezbędne, ponieważ grzech narusza także relację wobec świata stworzonego. Następnie została ukazana jego istota. Polega ono przede wszystkim na uznaniu prawdy o roli osoby ludzkiej w świecie oraz uwzględnieniu faktu ograniczonej ilości zasobów naturalnych. Kościół nie poprzestaje jednak na rozważaniach o charakterze teoretycznym. Pragnie bowiem prowadzić duszpasterstwo pojednania, w którym szczególną rolę odgrywają sakramenty, katecheza oraz dialog z różnymi poglądami i koncepcjami świata.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/388
Alternatywna Lokalizacja: http://rtk.uwb.edu.pl/art/2018.1-1.pdf
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.1.01
ISSN: 1644-8855
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Ecological_Conversion_and_Its_Pastoral_Ministry_as_a_Stipulation_for_True_Reconciliation.pdfartykuł230,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons