Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/387
Tytuł: Caritas archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1917-1939
Tytuły równoległe: Caritas activity in the archdioceses of Gniezno and Poznan in 1917-1939
Autorzy: Hanas, Waldemar
Słowa kluczowe: archidiecezja gnieźnieńska i poznańska; Caritas; działalność charytatywna; arcybiskup Walenty Dymek; Prymas August Hlond; archdioceses of Gniezno and Poznan; charity organizations; archbishop Walenty Dymek; diaconia; Primate August Hlond; Poland
Data wydania: 10-gru-2018
Abstrakt: Celem dysertacji „Caritas w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1917-1939” jest przedstawienie historii działalności dobroczynnej Caritas archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1917-1939 na podstawie pism specjalistycznych „Przewodnik Miłosierdzia” oraz „Ruch Charytatywny”. Praca dzieli się na sześć rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono rozwój zorganizowanego ruchu dobroczynnego w Kościele polskim na tle dzieł miłosierdzia podejmowanych w Kościele powszechnym. W drugim rozdziale poruszono podstawy prawno-organizacyjne Caritas, opracowane na podstawie prawodawstwa państwowego w zakresie polityki społecznej, utrudniające z powodu braków legislacyjnych nie tylko rozwój organizacyjny, ale także skuteczną pomoc najbardziej potrzebującym. Przywołano także prawodawstwo kościelne. Dysertacja przedstawia także działalność Caritas archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej w oparciu o poszczególne instancje kierownicze organizacji oraz uwzględnia kształtowanie się wyspecjalizowanych organów wewnętrznych. Kolejne dwa rozdziały w szczegółowy sposób prezentują podejmowane przez Caritas dzieła miłosierdzia, ich wymiar, specyfikę oraz zwracają uwagę na różnice między pracą charytatywną prowadzoną na terenach miejskich i wiejskich w oparciu o konkretne przykłady. Omówiono też działalność szkoleniową i wydawniczą Caritas.
The aim of the dissertation: ‘Caritas activity in the archdioceses of Gniezno and Poznan in 1917-1939’ is to present the history of charity movements in the mentioned archdioceses on the basis of specialised writings such as: ‘Caritas Movement’ and “A Guide of Mercy”. It should be underlined that the word caritas meant in that period of history the activity of lots of laymen’s and monks’ undertakings nevertheless the greatest and the most important one was Caritas Charitable Union. The dissertation is divided into 6 chapters. The development of charity movement set against of a backdrop of mercy activities undertaken by the Church is the main topic of the first chapter. The second shows legal and organisational framework of Caritas as well as the Church lawmaking. The next one presents Caritas administration, its division and departments looking after particular group of people in need. The paper also contains the extensive description of Caritas activities in the archdioceses of Gniezno and Poznan, including Caritas scholastic and publishing works. The last part is devoted to the collaboration between Caritas Charitable Union and related charity organizations located in Wielkopolska.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Historii Kościoła i Patrologii; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Leszek Wilczyński
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/387
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Hanas_Caritas_archidiecezji_gnieznienskiej_i_poznanskiej_w_latach_1917_1939_edited.pdf3,34 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.