Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3830
Title: Rozumienie Objawienia Bożego w lubelskiej szkole teologii fundamentalnej
Other Titles: The Understanding of Divine Revelation in the Lublin School of Fundamental Theology
Authors: Borto, Paweł
Keywords: teologia fundamentalna; lubelska szkoła teologii fundamentalnej; Objawienie; fundamental theology; the Lublin School of Fundamental Theology; Revelation
Issue Date: 2018
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Teologiczne", 2018, T. 65, z. 9, s. 41-53
Abstract: W 100-letnią tradycję istnienia Wydziału Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wpisuje się dziedzina określana jako teologia fundamentalna. Znalazła się w programie studiów teologicznych od samego początku, tak iż z perspektywy ostatnich lat można powiedzieć o powstaniu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej. Autor niniejszego artykułu postanowił przedstawić, w jaki sposób w obrębie tej szkoły rozumie się Boże Objawienie, czyli jedno z istotnych zagadnień, które jest zarówno podstawą wszelkiej teologii, jak również przedmiotem namysłu w obrębie teologii fundamentalnej. W tym celu autor przedstawił najpierw znaczenie refleksji nad pojęciem Objawienia Bożego, a następnie wskazał autorów, których działalność naukowa związana była z istnieniem lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej i którzy zajmowali się refleksją nad Bożym Objawieniem. W kolejnych punktach artykułu przedstawione zostało rozumienie Bożego Objawienia w kategoriach personalistycznych, właściwych dla wspomnianego środowiska teologicznego, znaczenie Bożego Objawienia w teologicznej interpretacji religii oraz pojmowanie wiarygodności Objawienia.
This article discusses the understanding of Divine Revelation within the Lublin School of Fundamental Theology. After presenting the significance of the reflection on the category of Revelation, the article presents the most important characteristics of the reflection on this category typical of the group of theologians associated with John Paul II Catholic University of Lublin, i.e. the personalist understanding of Divine Revelation, the meaning of Divine Revelation in the theological interpretation of religion and the comprehension of the Revelation’s credibility.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3830
Alternative Location: 2353-7272
DOI: 10.18290/rt.2018.65.9-4
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borto_Paweł_Rozumienie_Objawienia_Bozego.pdf262,09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons