Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/380
Tytuł: Działania szkół wyższych i instytucji finansujących naukę na rzecz etyki badań z udziałem ludzi
Tytuły równoległe: Actions of Universities and Institutions Financing Science for the Ethics of Research Carried out of the People
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: badania naukowe; etyka; komisje etyczne; scientific researches; ethics; ethical committees
Data wydania: 3-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż
Źródło: Crux ave spes unica. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi dr. Janowi Tyrawie z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 30 rocznicy sakry biskupiej, red. G. Barth, Bydgoszcz 2018, s. 885-890
Abstrakt: Celem artykułu jest ukazanie podejmowanych przez polskie uczelnie wyższe oraz instytucje państwowe finansujące rozwój nauki działań na rzecz zapewnienia wysokich standardów etycznych w badaniach z udziałem ludzi. Działania te koncentrują się przede wszystkim wokół powoływania do istnienia komisji etycznych, których zadaniem jest opiniowanie projektów badawczych. Oprócz istniejących dotychczas komisji bioetycznych, które orzekają w sprawie badań interwencyjnych prowadzonych przez lekarzy i lekarzy dentystów, w ostatnich latach powstały liczne komisje uczelniane. Fakt ten zasługuje na uznanie. Stanowi bowiem przejaw dowartościowania znaczenia etycznego wymiaru poszukiwań naukowych. Wydaje się jednak, że należy większą uwagę skierować ku właściwemu określeniu składu tych gremiów, aby kompetencje naukowe i przymioty moralne członków pomagały podejmować odpowiedzialne decyzje odnoszące się do takich istotnych wartości, jak życie, zdrowie i godność człowieka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/380
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Dzialania_szkol_wyzszych_i_instytucji_finansujacych_nauke_edited.pdfRozdział277,43 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons