Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/378
Tytuł: Sytuacja współczesnej rodziny w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia
Tytuły równoległe: Situation of the Contemporary Family in the Light of Apostolic Exhortation Amoris laetitia
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: Amoris laetititia; Franciszek; małżeństwo; rodzina; Francis; family; marriage
Data wydania: 31-gru-2016
Wydawca: Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy
Źródło: Studia Bydgoskie, 2016, R. 10, s. 105-113
Abstrakt: Celem artykułu jest ukazanie współczesnej sytuacji małżeństwa i rodziny. Zadania tego podjął się papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Taki zabieg pozwolił mu na sformułowanie wskazań dla działalności duszpasterskiej Kościoła. Scharakteryzował kilka zjawisk, które ze względu na swoją częstotliwość mogą zostać uznane za znaki czasu. U ich źródeł leży indywidualizm, który doprowadził do zmiany sposobu patrzenia na małżeństwo. W jego świetle staje się ono jedynie środkiem do realizacji celów założonych przez każdego z małżonków. To z kolei prowadzi do szybkiego rozpadu małżeństw i rodzin oraz niechęci wobec tworzenia trwałych wspólnot.
The aim of this paper is to present the condition of contemporary marriage and family. The topic has already been touched upon by the Pope Francis in his apostolic exhortation Amoris laetitia. Such a manoeuvre allowed the Holy Father to formulate the guidelines for the Church’s pastoral activity. He pointed out to a number of phenomena which, considering their frequency, might be regarded as signs of the times. Such phenomena have their source in individualism, which has led to a change in the perception of the marriage. Viewed in the light of individualism, the marriage becomes merely a method of achieving the objectives pursued by each of the spouses. This, in turn, leads to a quick break of marriages and families and to the reluctance towards creating long-lasting relationships.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/378
ISSN: 1898-9837
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Sytuacja_wspolczesnej_rodziny_w_swietle_adhortacji_apostolskiej_Amoris_laetitia.pdfArtykuł369 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons