Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3568
Title: Odpowiedzialność prokreacyjna i jej przejawy
Other Titles: Procreative Responsibility and Its Manifestations
Authors: Dudziak, Urszula
Keywords: planowanie rodziny; poczęcie dziecka; opieka prekoncepcyjna i prenatalna; family planning; conception; preconception and prenatal care
Issue Date: 2017
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Teologiczne", 2017, T. 64, nr 10, s. 97-113
Abstract: Odpowiedzialność prokreacyjna obejmuje świadome, kompetentne, przygotowane, podjęte w wolności i w jak najwłaściwszym czasie poczęcie dziecka oraz troskę o jego zdrowie i odpowiednie warunki rozwoju. Odpowiedzialność ta wiąże się ze świadomością kobiecej i męskiej zdolności prokreacyjnej, umiejętnością rozpoznawania dni płodnych i niepłodnych oraz roztropnością w dziedzinie zachowań seksualnych i przekazywaniem życia. Wyrazem odpowiedzialności prokreacyjnej jest planowanie dzietności z uwzględnieniem własnej sytuacji zdrowotnej, materialnej, mieszkaniowej, zawodowej, moralnego i religijnego kontekstu planowania rodziny, jak również aktualnej sytuacji społecznej i demograficznej. To także pozytywne nastawienie do rodzicielstwa i gotowość przyjęcia dziecka oraz zaangażowanie w opiekę prekoncepcyjną i prenatalną. Osobowa godność człowieka, potrzeby dziecka i społeczeństwa oraz umiejętności poznawcze dojrzałych osób dorosłych skłaniają do postawienia wymagań odpowiedzialnego przekazywania życia.
Procreative responsibility includes a conscious, competent and well-prepared conception of a child, taken in the most appropriate time and in freedom and care of the child's health as well as proper conditions for the development. The responsibility involves the awareness of women's and men's procreative capabilities, the ability to recognize fertile and infertile days and keeping prudence in sexual behaviour and procreative intentions. A manifestation of procreative responsibility is planning fertility with consideration for health, material, residential, occupational; moral and religious context of family planning as well as present social and demographical situation. It is also a positive attitude towards parenthood and the readiness for accepting a child and engaging in preconception and prenatal care. Personal dignity of human being and cognitive skills of mature adults induce to setting requirements for responsible human procreation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3568
DOI: 10.18290/rt.2017.64.10-7
ISSN: 2353-7272
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dudziak_Urszula_Odpowiedzialnosc_prokreacyjna_i_jej_przejawy.PDF151,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons