Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3568
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDudziak, Urszula-
dc.date.accessioned2022-09-15T12:15:21Z-
dc.date.available2022-09-15T12:15:21Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citation"Roczniki Teologiczne", 2017, T. 64, nr 10, s. 97-113pl
dc.identifier.issn2353-7272-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/3568-
dc.description.abstractOdpowiedzialność prokreacyjna obejmuje świadome, kompetentne, przygotowane, podjęte w wolności i w jak najwłaściwszym czasie poczęcie dziecka oraz troskę o jego zdrowie i odpowiednie warunki rozwoju. Odpowiedzialność ta wiąże się ze świadomością kobiecej i męskiej zdolności prokreacyjnej, umiejętnością rozpoznawania dni płodnych i niepłodnych oraz roztropnością w dziedzinie zachowań seksualnych i przekazywaniem życia. Wyrazem odpowiedzialności prokreacyjnej jest planowanie dzietności z uwzględnieniem własnej sytuacji zdrowotnej, materialnej, mieszkaniowej, zawodowej, moralnego i religijnego kontekstu planowania rodziny, jak również aktualnej sytuacji społecznej i demograficznej. To także pozytywne nastawienie do rodzicielstwa i gotowość przyjęcia dziecka oraz zaangażowanie w opiekę prekoncepcyjną i prenatalną. Osobowa godność człowieka, potrzeby dziecka i społeczeństwa oraz umiejętności poznawcze dojrzałych osób dorosłych skłaniają do postawienia wymagań odpowiedzialnego przekazywania życia.pl
dc.description.abstractProcreative responsibility includes a conscious, competent and well-prepared conception of a child, taken in the most appropriate time and in freedom and care of the child's health as well as proper conditions for the development. The responsibility involves the awareness of women's and men's procreative capabilities, the ability to recognize fertile and infertile days and keeping prudence in sexual behaviour and procreative intentions. A manifestation of procreative responsibility is planning fertility with consideration for health, material, residential, occupational; moral and religious context of family planning as well as present social and demographical situation. It is also a positive attitude towards parenthood and the readiness for accepting a child and engaging in preconception and prenatal care. Personal dignity of human being and cognitive skills of mature adults induce to setting requirements for responsible human procreation.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTowarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectplanowanie rodzinypl
dc.subjectpoczęcie dzieckapl
dc.subjectopieka prekoncepcyjna i prenatalnapl
dc.subjectfamily planningpl
dc.subjectconceptionpl
dc.subjectpreconception and prenatal carepl
dc.titleOdpowiedzialność prokreacyjna i jej przejawypl
dc.title.alternativeProcreative Responsibility and Its Manifestationspl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doi10.18290/rt.2017.64.10-7-
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dudziak_Urszula_Odpowiedzialnosc_prokreacyjna_i_jej_przejawy.PDF151,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons