Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3554
Title: Yarrowia lipolytica as an Alternative and Valuable Source of Nutritional and Bioactive Compounds for Humans
Other Titles: Yarrowia lipolytica jako alternatywne i cenne źródło składników odżywczych i bioaktywnych dla człowieka
Authors: Jach, Monika Elżbieta
Malm, Anna
Keywords: amino acids; bioactive compounds; minerals; nutritional yeast; single cell oil; single cell protein; protein biomass; yeast protein production; vitamins; Yarrowia lipolytica; aminokwasy; związki bioaktywne; minerały; drożdże odżywcze; olej jednokomórkowy; białko jednokomórkowe; biomasa białkowa; produkcja białka drożdżowego; witaminy
Issue Date: 2022
Publisher: MDPI
Citation: "Molecules", 2022, Vol. 27, nr 7, 2300
Abstract: Yarrowia lipolytica, an oleagineous species of yeast, is a carrier of various important nutrients. The biomass of this yeast is an extensive source of protein, exogenous amino acids, bioavailable essential trace minerals, and lipid compounds as mainly unsaturated fatty acids. The biomass also contains B vitamins, including vitamin B12, and many other bioactive components. Therefore, Y. lipolytica biomass can be used in food supplements for humans as safe and nutritional additives for maintaining the homeostasis of the organism, including for vegans and vegetarians, athletes, people after recovery, and people at risk of B vitamin deficiencies.
Yarrowia lipolytica, oleisty gatunek drożdży, jest nośnikiem różnych ważnych składników odżywczych. Biomasa tych drożdży jest bogatym źródłem białka, aminokwasów egzogennych, biodostępnych niezbędnych minerałów śladowych oraz związków lipidowych, głównie nienasyconych kwasów tłuszczowych. Biomasa zawiera również witaminy z grupy B, w tym witaminę B12, oraz wiele innych składników bioaktywnych. W związku z tym biomasa Y. lipolytica może być stosowana w suplementach diety dla ludzi jako bezpieczne i odżywcze dodatki do utrzymania homeostazy organizmu, m.in. dla wegan i wegetarian, sportowców, osób po rekonwalescencji oraz osób zagrożonych niedoborami witamin z grupy B.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3554
DOI: 10.3390/molecules27072300
ISSN: 1420-3049
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNŚiNoZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jach_Malm_Yarrowia_lipolytica_as_an_Alternative_and_Valuable_Source_of_Nutritional_and_Bioactive_Compounds.pdf869,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons