Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/354
Tytuł: Unia Brzeska w perspektywie polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Studium teologiczno-historyczne
Tytuły równoległe: The Brześć Union in the Polish, Russian and Ukrainian perspective. The theological and historical study
Autorzy: Osadczy, Włodzimierz
Słowa kluczowe: Unia Brzeska; Kościół; Kościół unicki; Ruś; Rzym; Brześć Union; Church; Uniate Church; Ruthenia; Rome
Data wydania: 26-wrz-2016
Abstrakt: Powstały w wyniku Unii Brzeskiej (1596 r.) Kościół unicki był skutkiem włączenia Cerkwi Ruskiej do Kościoła katolickiego. Obecnie przetrwała jedynie unicka tradycja ukraińska. Często zapomina się o jej wpływie na kulturę polską i rosyjską. Rozprawa pokazuje wielokulturowy dorobek tradycji unickiej w historii różnych narodów Europy Wschodniej i Środkowej.
Established as a result of the Brześć Union (1596), the Uniate Church was the result of the incorporation of the Ruthenian Church into the Catholic Church. Only the Ukrainian Uniate tradition has survived at present. It is often forgotten about its impact on Polish and Russian culture. This dissertation shows the multicultural achievements of the Uniate tradition in the history of various nations of Eastern and Central Europe.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Ekumeniczny; promotor rozprawy doktoskiej: ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/354
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Wlodzimierz_Osadczy_Unia_Brzeska_w_perspektywie polskiej_rosyjskiej_i_ukrainskiej.pdf774,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.