Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3392
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAdamczyk, Tomasz-
dc.date.accessioned2022-08-04T07:11:41Z-
dc.date.available2022-08-04T07:11:41Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citation"Roczniki Nauk Społecznych", 2020, Vol. 48, nr 1, s. 79-104pl
dc.identifier.issn0137-4176-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/3392-
dc.description.abstractArtykuł ukazuje instytucjonalno-wspólnotowy wymiar religijności polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Analizie socjologicznej zostały poddane trzy zagadnienia: Kościół, parafia oraz osoby duchowne, które zostały ukazane z perspektywy doświadczeń respondentów. Materiał empiryczny został zgromadzony z wykorzystaniem metody badań jakościowych za pomocą techniki wywiadu pogłębionego. Analiza socjologiczna ukazała, że w społeczeństwie pluralistycznym zmiany w parametrze instytucjonalnym religijności mają charakter wielokierunkowy. W multikulturowym społeczeństwie część migrantów negatywnie ocenia instytucjonalny wymiar funkcjonowania Kościoła czy parafii, dla innych te instytucje – szczególnie w warunkach migracyjnych – stają się ważne i bardzo potrzebne. Ocena osób duchownych jest również zdywersyfikowana i często uwarunkowana poziomem religijności osoby badanej.pl
dc.description.abstractThe article shows the institutional and societal dimension of the religiosity of Polish migrants in Great Britain. Three issues were subjected to sociological analysis: church, parish and clergy, which were presented from the perspective of the respondents’ experience. Empirical material was collected using the qualitative research method using in-depth interview techniques. Sociological analysis has shown that in a pluralistic society, changes in the institutional parameter of religiosity are multidirectional. In a multicultural society, some migrants negatively assess the institutional dimension of the functioning of the Church or parish, for others, especially in the context of migration, they become important and much needed. The assessment of the clergy is also diversified and often depends on the level of religiosity of the examined person.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTowarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmigracjapl
dc.subjectKościółpl
dc.subjectparafiapl
dc.subjectksiądzpl
dc.subjectreligijnośćpl
dc.subjectmigrationpl
dc.subjectparishpl
dc.subjectpriestpl
dc.subjectreligiousnesspl
dc.subjectChurchpl
dc.titleKościół i parafia w doświadczeniach polskich migrantówpl
dc.title.alternativeChurch and Parish in the Experiences of Polish Migrantspl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doi10.18290/rns20481-4-
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk_Tomasz_Kosciol_i_parafia_w_doswiadczeniach_polskich_migrantow.pdf276,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons