Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3379
Title: Pojęcie strategicznych zasobów naturalnych – uwagi krytyczne
Other Titles: ‘Strategic Natural Resources’ – critical remarks
Authors: Haładyj, Anna
Trzewik, Jacek
Keywords: strategiczne zasoby naturalne; narodowy charakter; usługi ekosystemów; strategic natural resources; national character; ecosystem services
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UMK
Citation: "Przegląd Prawa Ochrony Środowiska", 2014, nr 1, s. 27-46
Abstract: Obowiązująca od ponad dekady ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju wprowadziła do krajowego porządku prawnego szczególną kategorię zasobów środowiska – „strategicznych zasobów naturalnych”, poddanych co do zasady szczególnemu reżimowi prawnemu. Sposób rozumienia tego pojęcia, jego zakres przedmiotowy oraz relacja do innych pojęć języka prawnego i prawniczego, dotyczących zasobów środowiska nie był dotąd przedmiotem zainteresowania doktryny. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu gospodarowania zasobami środowiska i uznania ich za zasoby strategiczne kraju, wraz ze wskazaniem ratio legis oraz skutków prawnych przyjęcia takiej koncepcji jurydycznej w krajowym systemie prawa ochrony środowiska.
In 2001 a new category of legally protected resources was created by implementing the Polish Act on Preservation of the National Character of Strategic Natural Resources of the Country. The meaning, the scope and the relation to the other legal terms used in environmental law in accordance with 'strategic natural resources' was not taken into account by jurisprudence as until now; hence, a more extensive analysis of those legal terms is necessary. In the article, we deal with basic terms: 'strategic resources' and 'strategic natural resources', especially in the context of legal consequences resulting from that distinction.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3379
DOI: 10.12775/PPOS.2014.002
ISSN: 2080-9506
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haladyj_Anna_Trzewik_Jacek_Pojecie_strategicznych_zasobow_naturalnych.pdf212 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons